ادامه آسفالت کوچه ها و معابر شهرداری منطقه دو

ادامه آسفالت کوچه ها و معابر شهرداری منطقه دو

  در راستای اجرای پروژه آسفالت کوچه ها ومعابر منطقه دو ونیز با توجه به قدمت بالای آسفالت کوچه ها و فرسودگی بوجود آمده ، معابر اصلی محله مریم آباد در دستور کار روکش آسفالت قرارگرفت که هم اکنون در حال اجراست.  مهندس امین مقدم شهر دار منطقه دوبا بیان این نکته که خدمات رسانی شهری از وظایف شهر داری هاست افزود : مصممیم امسال يك فعالیت مضاعف را در باب آسفالت معابر و كوچه‌هاي منطقه عملياتي و اجرايي کنیم .وي با بيان اينكه مردم از بابت آسفالت، روكش آن و برخي عمليات زيرسازي نگراني و ناراحتي دارند، بيان داشت: این شهرداری قصد دارد با کمک ویاری مدیران شهرداری نسبت به كاهش اين نگراني‌ها و دغدغه‌ها در رسيدن به يك نقطه مطلوب و ايده‌آل اقداماتی به انجام رساند. امین مقدم با بيان اينكه در بودجه سال جاری ارقام مناسبی برای آسفالت كوچه ها و معابر عمومي پيش‌بيني شده است، تصريح كرد: ‌اميدواريم شهرداري منطقه  و شرکتهای پیمانکار در يك تعامل نزديك بتوانند در فرصت كاري و مهلت باقي‌مانده تا پایان سال بخشی از خواسته های مردم را برآورده كنند.

شایان ذکر است معابر اصلی مذکور در محله مریم آباد با مساحت 8000 متر مربع و با هزینه بالغ بر000/000/960 ریال در حال روکش شدن میباشد.