احداث پاركينگ درون محله اي خرمشاد

احداث پاركينگ درون محله اي خرمشاد

 

نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله اي خرمشاد

كار فرما : شهرداري منطقه دو

 پيمانكار :اماني منطقه  

مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 350 متر مكعب زيرسازي 400 متر مربع در دولايه  

تاريخ شروع :15/4/1390

تاريخ پايان :28/5/1390

كل هزينه انجام كار: 550،000،000ريال

خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به بافت منطقه و نياز مبرم به احداث پاركينگ و همچنين اعتبار تخصيص يافته جهت تملك و احداث پاركينگ درون محله اي