احداث مسیر راست گرد از خیابان مسکن به خیابان صحرا

احداث مسیر راست گرد از خیابان مسکن به خیابان صحرا

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو مسير دسترسي از خيابان مسكن و شهرسازي به يابان صحرا مورد بهره برداري قرار گرفت .

مهندس امين مقدم شهردار منطقه دو ضمن بيان اين مطلب افزود متعاقب آزادسازي و بهره برداري از قسمتي از خيابان صحرا حد فاصل خيابان مسكن به بلوار مدرس و افزايش تقاضاي سفر شهرونداني كه قصد تردد از خيابان مسكن به بلوار مدرس را داشتند و همچنين با توجه به درخواست مكرر ساكنين خيابان مسكن و صحرا و گزارشات متعدد راهور مبني بر خطرناك و حادثه خيز بودن تقاطع موجود ، با طراحي معاونت محترم ترافيك طرح اصلاح هندسي تقاطع راستگرد خيابان صحرا به مسكن توسط واحد اماني منطقه دو با هزينه اي بالغ بر 129000000 ريال به اجرا گذاشته شد .

مهندس حاجي رضايي معاون عمراني شهرداري منطقه دو افزود اين پروژه اثربخشي فراواني در دسترسي شهروندان به مسيرهاي ياد شده داشته و ميتواند تا حدي در كم نمودن بار ترافيكي خيابان آيت الله كاشاني اثر گذار باشد .