احداث خيابان شهيد فهميده ( حدفاصل بلوار خاتم به سمت شهرك امام علي (ع) )

احداث خيابان شهيد فهميده ( حدفاصل بلوار خاتم به سمت شهرك امام علي (ع) )

نام پروژه : احداث خيابان شهيد فهميده ( حدفاصل بلوار خاتم به سمت شهرك امام علي (ع) )

 

كار فرما : شهرداري منطقه دو  

پيمانكار :اداره فني و عمراني منطقه دو  

مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 800 متر مكعب  -  تهيه و نصب سنگ جدول 650 متر-  زيرسازي 6300متر مربع

تاريخ شروع :25/9/1390

تاريخ پايان :3/11/1390

كل هزينه انجام كار: 450.000.000ريال

خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  جهت دسترسي شهرك امام علي (ع) به بلوار خاتم و بهبود و روانسازي ترافيك