احداث بلوار خاتم

احداث بلوار خاتم

به گزارش روابط عمومی و به نقل ازمدیر منطقه دو شهرداری یزد بلوار خاتم به بهره برداری رسید.

 بلوار خاتم خیابان کاشانی را از تقاطع امام جعفر صادق(ع) به میدان قران و سپس به خیابان صحرا، خیابان مقداد و بلوار مدرس متصل می کند .

فرامرز رمضانی اظهار داشت تعداد 207 ملک شخصی در مسیر فوق به مساحت 58000 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 500،000،000،000 ریال آزاد سازی گردیده است .

همچنین هزینه عمرانی احداث بلوار خاتم 32،000،000،000 ریال می باشد.

 با افتتاح این بلوار دسترسی وسایل نقلیه از بلوار امام جعفر صادق و خیابان کاشانی به خیابان صحرا و بلوار مدرس ایجاد گردیده که موجب کاهش بار ترافیکی خیابان کاشانی شده است . افتتاح این بلوار رضایت و خوشنودی شهروندان را بهمراه داشته است.