اجـرای پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو

اجـرای پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه دو از محل اعتبارات عمرانی سالجاری منطقه دو شهرداری با صرف هزینه ای بالغ بر 3/500/000/000ریال در حال اجرا می باشد.

 عملیات مذکور شامل تخریب و خاکبرداری و اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر با مصالح استاندارد شامل کفپوش بتنی ، موزائیک جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص روشندلان در سطح منطقه دو در معابر اصلی از جمله خیابان کاشانی به اتمام رسیده و هم اکنون در پیاده رو باند شمالی بلوار دانشجو در حال اجرا می باشد.

زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دو شهرداری یزد ضمن اعلام این خبر به واحد روابط عمومی افزود در این راستا بازسازی و اصلاح پیاده روها  با مصالح استاندارد از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد  می باشد .