اجـرای حـکم تخریب در منطقه دو

اجـرای حـکم تخریب در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب یک واحد تجاری اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک اقدام به تخریب یک واحد تجاری احداث شده در حیاط مسکونی واقع در خیابان شهید اشتر زاده نبش کوچه طالقانی نمود.

ادهمی نیا رئیس اجرای احکام منطقه دو ضمن تشکر از پشتیبانی مدیر منطقه و حمایت های رئیس واحد اجرائیات و نیز ستاد اجرائیات و عوامل انتظامی مرکز برخورد با هنجار شکنان حقوق شهروندی را در الویت کارهای شهرداری منطقه دانست.