اجـرای حـکم تخریب بالکن در منطقه دو

اجـرای حـکم تخریب بالکن در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب کنسولهای احداثی (بالکن ها) اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک اقدام به تخریب بالکن احداث شده در حیاط مسکونی واقع در خیابان مقداد کوچه شهید احمدی نمود.

مدیر منطقه دو ضمن تشکر ویژه از همکاران خود در منطقه بار دیگر خواستار جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر شد.