اجرای پیاده روسازی در سطح منطقه دو

اجرای پیاده روسازی در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی پیاده رو سازی در سطح منطقه دو از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر3/500/000/000 ریال آغاز گردید.

 عملیات مذکور شامل تخریب آسفالت و خاکبرداری و جمع آوری موزائیک های فرسوده ، اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر با مصالح استاندارد شامل کفپوش بتنی ، موزائیک و واش بتن جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص نابینایان در معابر اصلی از جمله خیابان کاشانی ،پارک خواجه نصیر و پیاده روهایی که فرسوده و نیاز به بازسازی دارند ، اجرا گردیده است.