اجرای پروژه حصار کشی زمین های افتاده در منطقه دو

اجرای پروژه حصار کشی زمین های افتاده در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات حصارکشی زمین های افتاده در  سطح منطقه دو آغاز شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر2/000/000/000 ریال از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده است.

 براساس این طرح، پس از طی مراحل قانونی و اخطار به مالکین زمین های بلاصاحب اطراف میدان نمازحصارکشی شده است. زمینهای واقع در تقاطع خیابان چمران و خیابان سلمان نیز شناسایی و در برنامه کاری قرار دارد.