اجرای عملیات پیاده رو سازی سطح منطقه با جدیت ادامه دارد

اجرای عملیات پیاده رو سازی سطح منطقه با جدیت ادامه دارد


اجرای عملیات پیاده رو سازی سطح منطقه با جدیت ادامه دارد

در راستای احترام به حقوق عابران پیاده اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح منطقه در حال انجام است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو ها یکی از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را ارتقاء کیفیت و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران و زیبایی بصری عنوان کرد و یاد آور گردید با اجرای این عملیات عمرانی  ضمن تضمین امنیت شهروندان برای عبور و مرور و کاستن حوادث احتمالی، جلوه بصری مسیر نیز متحول گشته، و عابرین به راحتی می توانند در این مسیر تردد نمایند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه افزود عملیات گسترده کف سازی و پیاده رو سازی سطح منطقه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و پانصد میلیون ریال آغاز گردیده و در حال اجرا است.

شایان ذکر است در حال حاضر پیاده رو سازی خیابان بنافتی زاده و خیابان رهبر در دست اقدام و مابقی پیاده روهای فرسوده در سطح منطقه در دستور کار قرار دارد.