اجرای عملیات زیرسازی باند جنوبی بلوار دهه فجر

اجرای عملیات زیرسازی باند جنوبی بلوار دهه فجر

مهندس جعفر امین مقدم  اعلام کرد:به دلیل  عمر بالای آسفالت موجود ونیز حفاریهای صورت پذیرفته در چند ماه اخیر توسط ادارات و سازمانهای مختلف منجر به تخریب روکش آسفالت بلوار دهه شده بود  و باتوجه به گزارشات مردمی عملیات زیرسازی مجدد  وروکش آسفالت  باند جنوبی ان حد فاصل میدان صاحب الزمان به میدان خاتمی  در دستور کار قرار گرفته و با پیمانکاری سازمان عمران شهرداری آغاز شد شایان ذکراست دراجرای این پروژه ضمن جمع اوری آسفالتهای فرسوده ،احیاء زیرسازی(اجرای 1800مترمکعب بیس با عمق 15 سانتی متر ) در مساحت12000 متر مربع وبا هزینه بالغ بر 000/000/000/3 ریال در حال انجام است .