اجرای رأی کمیسیون ماده صد در منطقه دو

اجرای رأی کمیسیون ماده صد در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با اخذ حکم نمایندگی از دادستان و با حضور نماینده دادستان و با همکاری نیروهای اداره فنی عمرانی اقدام به مسدود نمودن درب و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به پارکینگ عمومی  واقع در بلوار شهید صدوقی کوچه بهداری سپاه نمودند.