اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در منطقه دو

اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در منطقه دو


اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب یک واحد تجاری اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی، اداره  اجرائیات و اجرای احکام منطقه با هماهنگی قضائی و انتظامی اقدام به تخریب یک واحد تجاری در سطح منطقه 2 نمود.

کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرائی ابراز امیدواری کرد اجرای احکام تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، اهرمی در جهت جلوگیری از رشد ساخت و سازهای غیر مجاز خواهد بود.

وی اضافه کرد: متخلفان ساختمانی و افرادی که بدون داشتن پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند انتظار نداشته باشند که مجریان قانون از اجرای قانون چشم پوشی خواهند نمود.