اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در منطقه دو

اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب یک واحد ساختمان مسکونی  اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک اقدام به تخریب یک واحد مسکونی واقع در خیابان فروردین نمود.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرائی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز روند رو به کاهش خواهد داشت.

وی اضافه کرد: متخلفان ساختمانی و افرادی که بدون داشتن پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند انتظار نداشته باشند که مجریان قانون از اجرای قانون چشم پوشی کنند.