اجرای حکم کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی در منطقه دو

اجرای حکم کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر عدم رعایت گذربندی یک واحد مسکونی اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک اقدام به تخریب یک واحد مسکونی درخصوص عدم رعایت گذربندی واقع در بلوار امام جعفر صادق  نمود.

رئیس اجرای احکام منطقه ضمن اعلام این خبر به واحد روابط عمومی افزود برای داشتن شهری زیبا و قانونمند ، شهرداری براساس وظیفه ذاتی خود مجبور به استفاده از ابزارها و روشهای قانونی در جهت برخورد با همشهریانی است که متأسفانه ضمن عدم رعایت نکات فنی و ایمنی ساختمان حقوق شهروندی همسایگان خود را نیز دچار مخاطره می کنند.