اجراي 23240 مترمربع پياده روسازي در منطقه دو شهرداري

اجراي 23240 مترمربع پياده روسازي در منطقه دو شهرداري

 

شهردار منطقه دو يزد از شروع عمليات پياده روسازي بيش از 23000 هزار متر مربع در بلوار امام جعفر صادق (ع) خبر داد .

امين مقدم با بيان اينكه در پياده روسازي هاي صورت گرفته تلاش بر رعايت استانداردها در اجراي طرحها شده است ، تأكيد كردند كه استفاده از كفپوش هاي مناسب ويژه نابينايان ، دوچرخه سواران و عابرين پياده و ساماندهي مبلمان و المان هاي موجود در سطح پياده رو ها از ديگر اقدامات اين منطقه در جريان پياده روسازي ها بوده است.

ايشان بهره مندي از خدمات مشاوره در مطالعات پياده روسازي ها و اجراي استاندارهاي پياده روسازي براي معلولان و جانبازان را از ديگر موارد ديده شده در اين پروژه عنوان نمود كه مورد توجه ويژه قرار گرفته شده است .

شايان ذكر است اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح بالغ بر 000، 280، 553، 1 ريال مي باشد .