اجراي طرح پارك سوار ميدان شهداي محراب

اجراي طرح پارك سوار ميدان شهداي محراب

نام پروژه : اجراي طرح پارك سوار ميدان شهداي محراب  

 

  كار فرما : شهرداري منطقه دو 

 

 

 پيمانكار : اماني منطقه -شركت فني مهندسي استقامت    

 

 

مشخصات فني پروژه : تخريب سنگ جدول 40متر مكعب -  تهيه و نصب سنگ جدول 450 متر-  زيرسازي و آسفالت 300 متر مربع- تهيه و فرش موزاييك 650 متر مربع   

 

تاريخ شروع :25/9/1390

 

 

تاريخ پايان :30/11/1390

 

 

كل هزينه انجام كار: 350،000،000ريال خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به حوادث و مشكلات ناشي از ايستگاه ميدان ابوذر و همچنين فضاي مناسب در ميدان شهداي محراب  وطرح  تهيه شده توسط معاونت محترم ترافيك