اتمام عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین

اتمام عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین

به گزارش روابط عمومی منطقه دوشهرداری یزد عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/400/000/000 میلیون ریال اتمام یافت.

 عملیات مذکور شامل تخریب و خاکبرداری و جمع آوری موزائیک های فرسوده ، اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر یا مصالح استاندارد شامل کفپوش بتنی ، موزائیک و واش بتن جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص روشندلان در باند جنوبی خیابان دهم فروردین  به اتمام رسید.

زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دو شهرداری یزد ضمن اعلام این خبر به واحد روابط عمومی افزود تا پایان سال جاری کلیه عملیات پیاده روسازی سطح منطقه دو براساس ردیف بودجه ابلاغی به اتمام خواهد رسید