اتمام عملیات مرمت وروکش آسفالت باند جنوبی بلوار دهه فجر

اتمام عملیات مرمت وروکش آسفالت باند جنوبی بلوار دهه فجر

شهردار منطقه دو اظهار داشت:  مرمت وروکش آسفالت ضلع جنوبی بلوار دهه فجر به مساحت 16366متر مربع از میدان امام رضا(ع)تا میدان شهدای یعقوبی با هزینه ای بالغ بر000/000/000/4ریال پایان یافت.

ایشان از همکاری و همیاری مناسب همشهریان با شهرداری دراجرای این پروژه تقدیر و تشکر نمود و افزود :در اجرای این پروژه مهم تاسیسات زیرزمینی مربوط به سایر اداره های خدمت رسان مورد توجه بود و توسعه شبکه مربوط به آب و گازوفاضلاب  نیز به انجام رسیده است .

شایان ذکر است همزمان زیر ساز ی وآسفالت باند شمالی همین بلوار به مساحت 14200 متر مربع و با پیش بینی  هزینه000/000/000/4 ریال آغاز گردید. مهندس امین مقدم اظهار امید واری کرد تا ساکنین ومغازه داران محترم مجاور بلوار مذکور درخصوص تحمل مشکلات مقطعی ناشی ازانجام عملیات زیر سازی و آسفالت همکاری لازم را معمول دارند.