اتصال بلوار خاتم به بلوار مدرس

اتصال بلوار خاتم به بلوار مدرس
با تدبیرودستوراكيد شهردار محترم یزد جناب مهندس میروکیلی وبه لحاظ ضرورت تكميل بلوار خاتم وتامين دسترسي مناسب ودرعين حال كم شدن هزينه آزاد سازي و از طرفي پرهزينه بودن اجراي طرح اوليه اتصال بلوار خاتم به بلوار مدرس باهماهنگی وهمکاری معاونت محترم معماری شهرسازی درتهیه به موقع طرح مصوب (جابجایی مسیرقبلی به گذرمتروکه مجاورسنگبری)
شهرداری منطقه دو بدون پرداخت هیچگونه وجهی بابت آزاد سازی، مسیری به طول 150 متر و عرض 30 مترجمعا 4500 متر مربع از بلوار خاتم که دسترسی کوتاهترازمیدان نیایش به بلوارمدرس را تامین می نماید را بازگشایی ومراحل زیر سازی سنگ جدول گذاري وآسفالت آن نیز به پایان رساند .

شایان ذکر است جابجايي مسیر انجام گرفته موجب صرفه جویی مبلغ000/000/000/6 ریال گردید مضاف بر این که املاک مجاور طرح جدید مشمول عوارض حق تشرف میگردد که در آينده هنگام مراجعه مالكين جهت صدور مجوز های ساخت وساز از آنها  اخذ خواهد شد.