غلامعلی مزیدی

معاونت خدمات شهری /
مسئولیت ها و وظایف
◂نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری منطقه
◂رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای عمرانی مصوب
◂رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و
◂پیگیری جهت جمع آوری خاکها و نخاله بلاصاحب سطح منطقه
◂انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
◂• نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده منطقه.
◂ • نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده منطقه.
◂ • نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق به منطقه.
◂ • توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.
◂ • جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.
◂ • جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.
◂ • برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.
◂ • برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده منطقه.
◂ • تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.