عـباس ادهمی نیا

مسئول امـور اداری /
مسئولیت ها و وظایف
◂نظارت بر کلیه امور اداری ، مالی ، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه
◂کنترل و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و ارائه گزارشات لازم به امور اداری شهرداری مرکز
◂حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
◂پیگیری و مکاتبه با شهرداری مرکز جهت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام امورات منطقه
◂انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعملهای مربوطه
◂انجام سایر امور محوله زیر نظر مدیر منطقه
◂• نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
◂• ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.
◂ • نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه
◂ • پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط
◂ • پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق
◂ • پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.
◂ • به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.
◂ • ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.
◂ • نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري