• شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه چهار، در راستای مناسب سازی فضاهای شهری جهت استفاده معلولین، مدیر منطقه چهار به اتفاق مشاور شهردار در امور مناسب سازی فضاهای عمومی  و مسئول عمران  از پروژه های در دست اجرای سطح منطقه بازدید به عمل آوردند.  

در این خصوص مشایخی مدیر منطقه چهار ضمن  تأکید مبنی بر به کار گیری استانداردهای روز و مطالعات کارشناسی در انجام مناسب سازی معابر در این منطقه گفت: به منظور بررسی و اتخاذ راهکار های مناسب جهت تسهیل در تردد و استفاده راحت شهروندان کم توان یا دارای معلولیت جسمی از امکانات و فضاهای شهری  به اتفاق مشاور شهردار در این امر از تعدادی از پارکها و پیاده رو های  سطح منطقه بازدید به عمل آمد.

در این بازدید مقرر شد با رعایت استاندارد ها و ضوابط مربوطه در کلیه پروژها، ضمن رفع نواقص موجود، بستر لازم جهت رفاه حال و استفاده شهروندان معلول از این امکانات فراهم شود.

آدرس کوتاه :